Umut Gündüz was 19 when he was killed by a drunk car driver while riding his bicycle.

Umut Gündüz

On July 15th, 2020, Umut was riding on the right lane of the road in Ankara, as traffic law requires in Turkey. The car driver who was driving over the speed limit and was intoxicated hit him from behind and did not stop. The police report says the car driver is 100% guilty and Umut was obeying all the rules including having the necessary lightning, helmet. The car driver was apprehended because his license plate fell after the murder.

The legal alcohol limit…


“Nasıl gidilir?” ve benim podcast yolculuğum

2020 yılı bahar ayları. Karantinadayız. Kendimi bahçe işlerine vermişim. Tüm bahçe işleri çok keyifli değil, çileklerden yonca temizlemek ya da çapa yapılan yerdeki taşları ayıklamak. Canım bir yandan da kitap okumak istiyor ama bahçede de çok iş var. Sesli kitaba uzak durmuştum derken hadi dinleyeyim dedim. Bir yandan da kafa “ağır” kitapları kaldırmıyor. Zaten onları basılı okumak gerek. Yapılan bir sürü plan suya düşmüş, bunun da kırıklığı ile kendimi bahçeye/doğaya atıp diğer yolculuk dünyam olan kitaplara sarıldım.

Bisiklet ile taşınabilenler

Storytel’de Ahmet Ümit’in tüm kitaplarını herhalde iki hafta içinde dinledim. …


Cycling in Athens, Greece, as a means of transport

8 years ago I started commuting by bicycle in Istanbul, Turkey. I can hear the ones who visited Istanbul saying they didn’t see any bicycles during their visits and that it is impossible to cycle in Istanbul’s traffic. However, as I am one of the many examples of people that do cycle there, I say it is possible. The bicycle is an important part of my life, as a commuting vehicle when I am in the city, and when I am out of city, as a traveling tool. …

Seçil Öznur Yakan

Commutes&travels by bicycle 🌎 Encourages people to cycle 🚲 Co-founder of Women on Bicycles Initiative İstanbul & Turkey’s first touring bicycle shop.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store